Középkori templomok útja - műhelytalálkozó Beregdarócon

A tematikus útvonal fejlesztése és fenntartása érdekében szükségesnek tartottuk egy párbeszéd, konzultáció elindulásának ösztönzését a Középkori templomok útjában érintett egyházközséggel, a területileg illetékes egyházmegyékkel, turisztikai, műemlékvédelmi szakemberekkel. A konzultáció eredményeként olyan folyamatok indultak el, amely segítheti egy széleskörű összefogás kibontakozását az útvonal fejlesztésében és működtetésében. A műhelytalálkozón az alábbi stratégiai célok fogalmazódtak meg, amelyeknek szükséges megvalósítása az útvonal hatékony működtetése érdekében.

 

A templom látogathatóságának biztosítása, személyi feltételek megteremtése minden templomban

Idegenvezetők felkészültségének javítása

Lépések a látogatószám növelése érdekében

Mellékhelyiség biztosításának megoldása minden templom esetében

Spiritualitás megteremtésének kidolgozása

 

A műhelytalálkozó rávilágított, hogy szükséges egy átfogó koncepció elkészítése a tematikus útvonal működtetésére vonatkozóan.

 

A műhelytalálkozón elhangzott előadások megtekinthetőek az előadások címére kattintva

 

Európai zarándokutak, nemzetközi kitekintés a vallásturizmus trendjeire

Előadó: Bartók Dávid

 

A középkori templomok útja tematikus útvonal műemléki értékei

Előadó: Szatmári István

 

Középkori templomok útja vallás és örökségturisztikai tematikus útvonal bemutatása

Előadó: Deák Attila

2014-07-10 21:40:18