Középkori templomok útja - Hol tart a program?

A Középkori templomok útja még 2009-ben célul tűzte ki a Felső-Tisza-vidék, a Partium és később Kárpátalja középkori egyházi öröksége iránt a figyelem felkeltését. A programnak mára azonban ennél jóval messzebbre sikerült eljutnia. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szatmár Megyei Tanács által elindított programot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség, a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Királyhágómelléki Egyházkerület folytatta. 2012-ben indulhatott el az eddigi legnagyobb volumenű fejlesztés a Középkori templomok útján. A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatásával, a „Középkori templomok útjának turisztikai attrakciófejlesztése” című projekt keretében több szatmári és partiumi templom műemléki helyreállítása és látogatóbarát fejlesztése valósul meg.  Több kiemelkedő jelentőségű határmenti magyarországi és partiumi templom műemléki helyreállítására sikerült európai uniós támogatást bevonni. Számos rendkívül látványos műemlék helyreállítása zajlik a Partiumban, amelyeknek a csökkenő gyülekezeti létszám miatt halványultak az elmúlt évtizedekben az esélyei a megújulásra. A Középkori templomok útja az elmúlt évek során rendkívül dinamikusan fejlődött és bővült, mára az egyik legjelentősebb fejlődési potenciállal bíró tematikus útja lett a térségnek. A program az elmúlt években országos egyházi, politikai és szakmai támogatást szerzett, 2012. decemberében elnyerte a Magyar Turizmus Zrt. által alapított „Észak-alföldi régió ajánlásával” minősítési díjat, elismerve ezzel az útvonal kiemelkedő kulturális és idegenforgalmi jelentőségét.

A projekt az utóbbi évek egyik legnagyobb volumenű és jelentőségű örökségvédelmi és idegenforgalmi fejlesztése a térségben, melynek mintegy 1.480.887 EUR volt a beruházási költsége. A harmadik ütem keretében történik meg a Középkori templomok útja vonzerőfejlesztésének első infrastrukturális hulláma. Mintegy 18 templomot érint a nagyszabású fejlesztés, ebből 11 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és 7 partiumi templomot. A projekt keretében megtörténik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Kölcse, Gacsály, Szamosújlak, Túrricse, a Partium területén pedig Bere, Krasznacégény, Csomaköz református templomok műemléki helyreállítása. Igen látványos és jelentős a csomaközi szórvány templom helyreállítása, amelyet a pusztulástól sikerült megmenteni. A program részeként a szomszédos berei templom, amelyben Szatmár megye egyetlen falképe található, teljesen megújult. A tekintélyes méretű román kori gacsályi református templom, a határtérség egyik legnagyobb középkori temploma, amely szintén jelentős műemléki helyreállításon esett át, csakúgy, mint Kölcse református temploma. Túrricse, Szamosújlak református templomok kisebb léptű rekonstrukciója valósult meg, melynek célja a templomok művészettörténeti értékeinek kiemelése. A beruházás keretében, a magyarországi Vámosoroszi református templomában átfogó restaurálási munkák indultak, melynek hatására a elkészülhetett a templom falképeinek feltárása, valamint több igen értékes belső berendezés restaurálása.  Vámosoroszi középkori temploma a restaurációs munkáknak köszönhetően a térség egyik leglátványosabb templomává vált. Az ákosi református templom, amely Erdély legnagyobb árpád-kori monostor temploma és kétségkívül a Partium legjelentősebb műemléke egy látogatócentrummal gazdagodik.

A Középkori templomok útja program innovációja a templomok látogatóbarát fejlesztése, amely egy helyi kezdeményezésű egyedi modell. A látogatóbarát fejlesztések célja a templomoknak, mint történeti, művészettörténeti értékeknek a bemutatása a turisták számára úgy, hogy közben ne zavarjuk a hitélet intim tereit. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csenger, Gacsály, Gyügye, Kölcse, Sonkád, Szamosújlak, Túrricse, Túristvándi, Nagyszekeres, Kisszekeres, Vámosoroszi és a partiumi Ákos, Bere, Csomaköz, Egri, Krasznacégény, Vetés, Sárközújlak református templomok látogatóbarát fejlesztése valósul meg a projekt keretében. A látogatóbarát templomokba érkező turistáknak valami egészen új és más élményben lesz részük. A templomok bemutatását örökségkalauzok, vagyis három dimenziós animációkkal és rekonstrukciókkal készült filmek, interaktív eszközök egy egyéb installációs eszközök segítik. A 18 helyszíni kiállítás szinte mozaikszerűen ér össze, a túra végére megismerjük és megértjük a reformáció örökségét, a térség történelmét és ezeknek a páratlan középkori templomoknak a művészettörténeti jelentőségét.

A projekt keretében folytatódott azoknak a marketing eszközöknek az elkészítése, amelyek hozzájárulnak, hogy javuljon a Középkori templomok útja marketing kommunikációja. Elkészült a térség harmadik átfogó művészettörténeti kutatásait publikáló tanulmánykötet, egy a Középkori templomok útját bemutató reprezentatív kiadvány, illetve folytatódott a templomokat bemutató brosúrák elkészítése. Folytatódott a táblarendszer fejlesztése, elsősorban idegenforgalmi táblák elhelyezése történik meg a közutakon, a turisták tájékozódását segítő táblák kerülnek telepítésére a frekventált pontokon. Elkészültek a Középkori templomok útját népszerűsítő PR filmek. Folytatódott a honlap fejlesztése, melynek eredményeként kétségkívül az egyik legizgalmasabb és leglátványosabb webes felület született meg. Megvalósult egy fókuszált nemzetközi marketingkampány, amely a Középkori templomok útját népszerűsíti. 

2014-07-18 11:47:21