A reformáció 500 éves évfordulója jegyében indult útjára a Reformáció Kulturális Útja Európában

Az Interreg Central-Europe Program keretein belül, az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) társfinanszírozásával, 7 ország 12 partnerszervezetének részvételével és 13 társult partner közreműködésével 36 hónapos megvalósítási időtartammal jön létre a tematikus út, mely behálózza Európát. Ausztria, Csehország, Szlovénia, Lengyelország és Németország illetve Olaszország bizonyos területei csatlakoztak a programhoz és természetesen Magyarország, hiszen különösen a Felső-Tisza-vidék ezer szállal kötődik a reformációhoz.

A reformációhoz kapcsolódó kulturális örökség a keresztény mozgalmakhoz köthető, eszmei és tárgyi hagyatékok összessége, amelyek a 16. században terjedtek el, de valójában a 12. században gyökereznek és különféle helyi és nemzeti sajátossággal bírnak. Ezeknek a mozgalmaknak a kiterjedése megváltoztatta az általános keresztény gyakorlatot és papságot, ezáltal hozzájárult a szociális, kulturális és politikai értékek és gondolkodás megváltozásához. Ezek a hagyatékok változatosak és magukba foglalnak épületeket (templomok, kolostorok, kastélyok, egyetemek, stb.), írott dokumentumokat (főként írott emlékeket, kéziratokat, könyveket, fordításokat helyi nyelven stb.), történelmi események helyszíneit, az ellenreformáció hatásait, útvonalakat, műtárgyakat, (festmények, szobrok stb.), múzeumokat és kiállításokat, kulináris tradíciókat, zenét, szájhagyományokat, legendákat és ünnepeket, valamint az oktatás kiterjesztését a nemzeti identitás és az egyéni felelősség erősödésének elősegítésére, főként a helyi nyelvre történő lefordítás által. A mozgalom öröksége az európai kulturális környezet szerves része”.

A program információs tréning napját pénteken Nyíregyházán, a Megyeházán tartották, ahol főként azok az egyházközségi képviselők vettek részt, akik - helyi döntések nyomán – kapcsolódhatnának az európai tematikus úthoz.

2018-06-12 12:14:44